Historia

Modernitet och tradition i harmonisk balans

1924 rådde högkonjunktur i Stockholms byggbranschen. Då påbörjades också uppförandet av vår fastighet, Ölandsgatan 49. Arkitekten och tillika byggmästaren hette Arvid Perslow.

Under det här årtiondet skapades arkitektur som räknas till en av höjdpunkterna i 1900-talets byggnadskonst. Det brukar nämnas 1920-talsklassicism eller Swedish Grace och utmärker sig genom sina väl studerade propportioner, enkla sobra materialval och sparsam men raffinerad dekor. Modernitet och tradition i harmonisk balans var en ledstjärna som formulerades i devisen RENHET, SYMMETRI och ORDNING.

Rinnande kallt och varmt vatten blev allt vanligare i bostadslägenheterna, som också utrustades med WC och dusch eller bad och gemensam tvättstuga i källaren.

En tidstypisk fönsterutformning är de spröjsade sexdelade tvåluftsfönsterna med lika stora rutor i liggande rektanglar. Flera exempel på detta kan vi se här på Ölandsgatans hus.
Gårdarna ägnades omsorg i planeringen. Valet av växter och markbehandling var genomtänkt med blommande buskar och träd och välgjorda stenbeläggningar.

Gaturummets gestaltning var viktig för helhetsintrycket. Ölandsgatan, nu endast ett kvarter lång, ger en harmonisk samlad bild med genuin stadskaraktär. Det varierande färgsättningarna bidrar till det positiva intrycket och ger, tillsammans med småaffärer och restauranger, gatan en egen identitet.

På vår husfasad sitter en liten skylt som berättar lite om vår närhistoria:
”På 1600-talet ägde postmästaren Johan von Beier en stor trädgård här, som under häxprocesserna utpekades som samlingsplats inför avfärd till Blåkulla. Mot slutet av 1800-talet låg Wideqvistska gården här. Hit kom då södertörnsbönderna med sina produkter och här fanns alla sorters hantverkare, liksom en mängd krogar, som den beryktade Ekorren. Gatan hette tidigare Holländska Kvarngatan efter en väderkvarn från 1600-talet som 1894 revs och flyttades till Frösunda.”

Vårt hus har många fina kvaliteter som bevarats och stått sig genom åren och som det är väl värt att vårda sig om.