Information för boende

Teknisk förvaltning och felanmälanAvfall och återvinning — BredbandRenoveringsregler — Stadgar— Styrelse

Teknisk förvaltning och felanmälan

Vid fel registrera din felanmälan på www.sbc.se/felanmalan eller kontakta SBC kundtjänst på 0771-722 722, vardagar kl. 07.00 – 21.00.

Dygnet runt fastighetsjour. Vid akut situationer, efter kl.16.00 samt helger, ring 08-18 70 00

Med akut menas fara för person och fastighet. Det kan vara elfel, vatten som sprutar eller stigande vatten i avlopp. Det avses fel som inte kan vänta till nästkommande dag. Jouttaxa tillkommer.
Vid brand ring 112.

Kundtjänst SBC

Vardagar kl. 07.00 – 21.00
0771-722 722

kundtjänst@sbc.se

www.sbc.seTillbaka

Avfall och återvinning

HUSHÅLLSAVFALL Förutom sopnedkast för hushållssopor har vi inne på A-gården en låda för tidningspapper. I lådan för tidningspapper på A gården får endast tidningspapper slängas. Man får absolut inte slänga kartonger och dylikt i denna återsamling.

Allt annat som ska slängas måste varje lägenhetsinnehavare ta ansvar för själv. Här nedanför får du ett par tips om var du kan bli av med farligt avfall, glas, el, etc.

PLAST, GLAS, KARTONG & METALL Återvinning av dessa hittas bakom Konsum butiken på Bjurholmsgatan 16 eller på Östgötagatan 97.

GROV-, EL- & FARLIGT AVFALL Närmaste återvinningscentral finns i Östberga; Huddingevägen/Sockenvägen vid Årstafältet.

  Tillbaka

Bredband OwnIT

HUR INSTALLERAR JAG BREDBAND I MIN LÄGENHET?

Vi har gruppavtal med OwnIT för bredband i hela fastigheten (700-1000 Mbps).
Följ dessa steg för att installera OwnIT i din lägenhet:

1. Koppa in din dator med nätverkskabel i vägguttaget
2. Gå till portal.ownit.se
3. Gå till Bli kund och fyll i de uppgifter som krävs

4. Aktiveringskod: xbkhnope

Om ni har problem med detta, vänligen kontakta OwnITs kundservice direkt.

Tillbaka

Nycklar

Nycklar till porten och källaren beställs via förenings e-post: info@monumentet27.se

Tillbaka

Renoveringsregler

Bestämmelser vid ombyggnad av enskild lägenhet
När bostadsrättsföreningen eller dess medlemmar utför en ombyggnad är det mycket viktigt att det utföres på rätt sätt för att fastigheten ska få fortsatta fungerande system. De system som i första hand syftas på är el‐, värme‐ , ventilation‐, vatten och avlopp men även husets konstruktioner i övrigt. Föreningen har ett ansvar för husets goda bestånd.

Tillstånd och information

Om den enskilde brf‐innehavaren har för avsikt att renovera sin lägenhet där de tekniska systemen blir berörda i större eller mindre omfattning så måste detta framföras till styrelsen som i sin tur medger tillstånd till förändringar och förbättringar

Alla medlemmar ska informeras om tiden för ombyggnaden. Sätt upp information i trapphusen och gärna per mail.

Vattenavstängning
En bristfällig avstängning av fel ledning kan leda till skador och problem i hela vattensystemet.

Detta gäller:

  1. Vattenavstängning ska endast genomföras av vår fastighetsförvaltare. Det är viktigt med tanke på våra försäkringar om det blir skador och problem. Det blir en kostnad för dig som lägenhetsinnehavare på 1875 kr.
    Boka tid med fastighetsförvaltare 08-18 70 00 i god tid innan så han hinner planera in arbetet.
  2. Informera alla grannar om vilken dag och tid som vattnet kommer stängas av med lappar i portarna och gärna mail.

Ventilation i bostaden
Boverket har en mängd regler att följa när det gäller ventilation i fastigheter, reglerna följs upp genom en OVK (obligatorisk ventilations kontroll). Vår senaste OVK gjordes 2021.

Det är viktigt att tänka på ventilationen när man bygger om och renoverar sin lägenhet. Frånluftsventiler får tex. inte sättas igen och byter man ut frånluftsdonet i badrummet måste den ersättas med en likvärdig. Blir det anmärkningar vid nästa OVK är det lägenhetsinnehavaren som får bekosta återställningen om anmärkningen beror på något som gjorts i en ombyggnation av lägenheten, även om den gjordes av en tidigare lägenhetsinnehavare.

Torktumlare
Frånluftstumlare som anslutas till en ventilationskanal är inte tillåtna i lägenheterna. Flera hushåll är anslutna till samma ventilationskanal och luften från frånluftstumlaren påverkar ventilationen hos grannarna. Däremot går det bra med en kondenstumlare.

Ventilation i kök
I vår fastighet har vi en central ventilationsanläggning med frånluftskanaler. I varje kök har det suttit en så kallad Volymkåpa kopplad till frånluftskanalen. En Volumkåpa är en köksfläkt med spjäll utan motor.

Sätts det in fel typ av köksfläkt i något kök sätts frånsluftssystemet ur spel och ventilationen blir sämre för alla. Vid nästa OVK kommer det en anmärkning och lägenhetsinnehavaren måste återställa. Det finns 2 typer av köksfläktar som är tillåtna i vår fastighet:

  • Centralventilation:  Det är den typen många har idag, Volumkåpa med spjäll utan motor.
  • Recirkulation med kolfilter:  Kolfilterfläktar


Från våra stadgar
”Bostadsrättsinnehavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. En förändring får aldrig innebära bestående olägenhet för för­eningen eller annan medlem. Underhålls- och reparationsåtgärder skall utföras på ett fackmannamässigt sätt.  Som väsentlig förändring räknas bl.a. alltid förändring som kräver bygglov eller inne­bär ändring av ledning för vatten, avlopp eller värme. Bostadsrättsinnehavaren svarar för att erforderliga myndighetstillstånd erhållits.”

Tillbaka

Stadgar

Information om våra stadgar finner du i följande dokumentet: Stadgar

Tillbaka

Styrelse

Henrik Silver – ordförande
Eva Borgström – ledamot
Linnea Löfdahl – ledamot
Emma Henrikson – ledamot
Rose-Marie Lindahl – suppleant
Wojtek Dabrowski – suppleant

Tillbaka